Privacyverklaring

 

Identiteit

JB-amusement is een eenmanszaak die wordt gedreven door de heer Jurgen Brants. JB-amusement is gevestigd aan de Dragonstraat 8 te (5044HR) Tilburg en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18076557. JB-amusement exploiteert een onderneming in de feest- en attractieverhuur. Het BTW-nummer van JB-amusement is NL001778258b72.

JB-amusement is telefonisch bereikbaar op 0031 (0)620555274 en per e-mail op info@jb-amusement.nl.

JB-amusement heeft als Functionaris Gegevensbescherming aangewezen: de heer
J. Brants. Hij is bereikbaar via het e-mailadres info@jb-amusement.nl.

 

Verwerking van uw persoonsgegevens

JB-amusement behandelt uw privacy met de grootst mogelijke zorg. Door gebruik te maken van de diensten van JB-amusement stemt u in met de verwerking door JB-amusement van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van derden die u aan JB-amusement verstrekt.

JB-amusement wijst u op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg daarvan is dat JB-amusement haar diensten aan u niet zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken.

 

Doel van de gegevensverwerking

JB-amusement verwerkt persoonsgegevens met als doel zijn diensten aan u te kunnen verlenen en zijn producten aan u te kunnen verhuren en bij u te kunnen afleveren. De persoonsgegevens die door JB-amusement worden verwerkt zijn dan ook slechts de persoonsgegevens die nodig zijn om aan u een goede dienstverlening te kunnen bieden. Persoonsgegevens worden onder andere gebruikt voor de algemene communicatie en het versturen van bevestigingen voor bijvoorbeeld de verhuur van producten.

JB-amusement verstrekt persoonsgegevens niet aan derden.

JB-amusement verstrekt persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

JB-amusement bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat JB-amusement de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van de dienstverlening aan u, en in voorkomende gevallen voor een periode van 7 jaar daarna (in verband met de fiscale verplichting om administratie 7 jaren te bewaren).

 

Uw rechten

U heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij JB-amusement bekend zijn. Uw verzoek daartoe dient u in te dienen via het e-mailadres  info@ja-amusement.nl. JB-amusement zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk een maand na ontvangst van uw verzoek, aan uw verzoek te voldoen.

Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal JB-amusement haar dienstverlening aan u staken. JB-amusement kan besluiten geen uitvoering te geven aan een verzoek zoals hiervoor genoemd, als een voor JB-amusement geldende (wettelijke) verplichting zich hiertegen verzet of als JB-amusement een (ander) gerechtvaardigd belang heeft om niet op uw verzoek in te gaan.

 

Websitebezoek

U kunt de website van JB-amusement (www.jb-amusement.nl) anoniem bezoeken.

Gegevens die worden verzameld/verwerkt om bepaalde mededelingen te kunnen doen – bijvoorbeeld om gestelde vragen te beantwoorden – worden uitsluitend gebruikt voor het doeleinde waarvoor u deze gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt. De website van JB-amusement bevat mogelijk links naar websites van andere partijen. JB-amusement draagt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijke gegevensverwerking op die websites en/of door die partijen.

Cookiegebruik

JB-amusement maakt op haar website www.jb-amusement.nl gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

Functional Cookies

Voor de gebruikerservaring, beveiliging en goede werking van de website worden de volgende cookies gebruikt;

 • woocommerce_recently_viewed
 • wc_fragments_#
 • wc_cart_hash_#
 • rc::a
 • rc::b
 • rc::c
 • rc::d-#
 • CONSENT
 • _grecaptcha
 • _GRECAPTCHA
 • euCookie

 

Er zijn verschillende filmpjes op JB-amusement, deze zijn gekoppeld via Youtube en hierdoor worden de volgende cookies gebruikt;

 • VISITOR_INFO1_LIVE
 • YSC
 • yt.innertube::nextId
 • yt.innertube::requests
 • yt-remote-cast-available
 • yt-remote-cast-installed
 • yt-remote-connected-devices
 • yt-remote-device-id
 • yt-remote-fast-check-period
 • yt-remote-session-app
 • yt-remote-session-name

Analytics Cookies

JB-amusement maakt gebruik van Google Analytics om statistieken van haar website te verzamelen. Door gebruik te maken van Google Analytics maakt JB-amusement op haar website gebruik van de volgende (analytische) cookies:

 • _ga
 • _gid
 • _ gat_UA-9——-1
 • _gid

Marketing Cookies

JB-amusement adverteert op Facebook en Google Ads, hiervoor worden de volgende cookies gebruikt;

Google en Google Ads;

 • 1P_JAR
 • NID
 • __Secure-3PAPISID
 • __Secure-3PAPISID
 • CONSENT
 • ads/ga-audiences
 • IDE
 • test_cookie

 

Facebook

Naast advertenties van Facebook, maakt JB-amusement ook gewoon gebruik van Facebook. Daarvoor worden de volgende cookies gebruikt;

 • _fbp
 • Tr

Voor meer informatie over deze cookies verwijst JB-amusement u naar www.allaboutcookies.org.

Daarnaast maakt JB-amusement op haar website gebruik van Add This. Voor meer informatie over het privacyreglement van Add This verwijst JB-amusement u naar www.addthis.com/privacy.

 

Veiligheid

JB-amusement neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jb-amusement.nl.

JB-amusement heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
 • TLS (voorheen SSL), wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk;
 • DKIM, SPF en DMARC, dit zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen;
 • DNSSEC, dit is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

 

Klachten

Indien u een klacht heeft over de manier waarop JB-amusement de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt, verzoeken wij u om deze klacht per e-mail aan JB-amusement kenbaar te maken via info@ jb-amusement.nl. JB-amusement zal uw klacht zo spoedig als mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden bent over de wijze waarop JB-amusement uw klacht behandelt, dan kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Privacy & Disclaimer

De gegevens op de website www. jb-amusement.nl zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. JB-amusement is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen op deze website. JB-amusement staat niet in voor de betrouwbaarheid van het verzenden van informatie aan haar via internet, e-mail of via haar website. JB-amusement kan niet garanderen dat haar op voormelde wijze toegezonden informatie haar vertrouwelijk en ongeschonden bereikt.

 

Wijziging privacyverklaring

JB-amusement behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen.

Versie juni 2021.